Jste na: Organizace akcí - Golfové turnaje

Vycházíme ze zkušenosti, že golfové turnaje představují pro většinu účastníků společenskou akci, na které uvítají neformální setkání s osobami, se kterými se v rámci svých pracovních či společenských povinností potkávají pouze formálně a taková setkání jim neumožňují navázat dostatečný kontakt. Golfové turnaje proto nabízejí ideální příležitost pro navázání neformálních kontaktů.

Nabízené služby:

  • vytipování vhodných hřišť
  • vyjednání termínů turnajů, vč. přípravy obsazení jednotlivými partnery
  • oslovení a pozvání partnerů a účastníků
  • komunikace s účastníky a hosty
  • příprava turnaje (startovní listina, ceny pro vítěze atd.)
  • organizace samotného průběhu turnaje
  • zajištění doprovodného společenského programu
  • zajištění ubytování účastníků turnaje a hostů
Joomlart